Xem CCTV Camera trên PC dùng giao thức rtsp


Hi mọi người hôm này mình sẽ giới thiệu mọi người cách dùng VLC Player để xem CCTV Camera. Thông thường thì các camera bán trên thị trường đều có app trên điện thoại để xem camera, nhưng nếu ta muốn xem camera trên PC thì sao ? Có 1 cách đơn giản là dùng VLC Player để xem. Đầu tiên là tạo 1 account trên app xem camera. Ở đây mình dùng camera tapo c200 của tp link. Trên app ta tạo 1 account có username là abc, và passwordlà 123. Sau khi có account rồi ta mở VLC lên.

Media --> Open Capture Device --> Network -->
gõ vào : rtsp://abc:123@192.168.1.21:554/stream1
  • Username abc và password 123 là ta tạo trong app.
  • 192.168.1.21 là ip của camera, nếu không biết ip ta dùng nmap 192.168.1.0/24 để scan, thấy ip nào có giao thức rtsp open là ip của camera.

Như vậy là ta có thể xem camera bằng pc rồi. ^_^