Install Font


Bước 1:

Ta download font về. Ở đây mình dùng source code pro font, download từ google. Source Code Pro font

Bước 2:

Mở terminal, nếu ta cài Arco LinuxB(i3) thì ta mở terminal bằng tổ hợp phím Super+ Enter.

Bước 3:

Cài chương trình giải nén zip, unzip.

sudo pacman -S zip unzip
cd Downloads
unzip Source_Code_Pro.zip

Bước 4:

Copy tất cả font source code pro vào /usr/share/fonts/

sudo cp Source* /usr/share/fonts/source-code-pro

Bước 5:

Update cache cho hệ thống nhận ra font mới này.

fc-cache -v -f

Như vậy là ta có thể dùng font source code pro rồi. Chỉ cần mở các chương trình mình muốn chuyển font và chuyển sang fonts source code pro. Enjoy ^_^