Install Ranger


Hôm nay chúng ta sẽ học cách cài file manager gọi là 'Ranger'. Ranger là file manager dạng terminal. Để cài 'Ranger' ta dùng lệnh sau.
sudo pacman -S ranger evince

Ta cài thêm trình đọc file pdf 'evince'.

Để cấu hình ranger đọc file pdf dùng 'evince'. Ta cấu hình như sau.

sudo nvim ~/.config/ranger/rifile.conf
ext pdf, has evince,   X, flag f = evince "$@"

Để Ranger khi mở file text thì dùng Neovim ta cấu hình như sau.

sudo nvim ~/.config/ranger/rifile.conf
mime ^text,  label editor = nvim -- "$@"

Để khởi động Ranger ta mở terminal. Gõ lệnh

ranger

Như vậy ta đã cài đặt xong Ranger. Hãy cùng khám phá file manager dạng terminal nhé. ^_^