Play video with mplayer


Để play video trong terminal ta dùng mplayer. Đầu tiên ta cài mplayer trên arch linux.
sudo pacman -S mplayer

Để mở video trên mplayer ta mở terminal, ta thử mở 2 file cùng 1 lúc.

mplayer file1.mp4 file2.avi

Để mở full màn hình ta gõ

f

Khi mở 2 file cùng lúc, thì mplayer sẽ play hết file1 sẽ chuyển qua file2. Nếu ta muốn chuyển file2 lền ta nhấn dấu lớn

> 

Chuyển ngược lại ta nhấn dấu nhỏ

<

Muốn forward ta nhấn

phím mũi tên lên

Muốn backward ta nhấn

phím mũi tên xuống

Muốn pause ta nhấn

space bar

Muốn thoát ta nhấn

q

Muốn chỉnh volume ta nhấn

0: tăng
9: giảm

Nếu video có subtitle

v:  hiện ra subtitle, nhấn lần nữa sẽ ẩn subtitle

Như vậy là ta biết dùng mplayer rồi nhé. ^_^