Terminator terminal.


Nếu bạn dùng linux thì chắc chắn chúng ta sẽ dùng terminal rất nhiều, trên linux có rất nhiều phần mền terminal, hồi trước mình dùng xfce4-terminal, nhưng sau này mình biết đến terminator thì mình đã chuyển sang dùng terminal này, bởi vì terminator có phần key map giúp ta điều khiển terminal bằng tổ hợp phím, ngoài ra ta có thể custom lại tổ hợp phím theo ý thích của mình, rất hay phải không nào ? vậy chúng ta thử cài và học một số tổ hợp phím của terminator nhé.

sudo pacman -S terminator 

Như vậy là ta đã cài xong terminator.

Mở terminator

Ctrl + Shift + i

Nhưng do mình có dùng i3 nên mình dùng Super + i.

Mở nhiều tab

Ctrl + Shift + t 

Di chuyển qua lại giữa các tab

Ctrl + PgDn
Ctrl + PgUp

Tắt tab

Ctrl + Shift + w 

Tắt của sổ Terminal

Ctrl + Shift + q 

Mình dùng i3 nên quen dùng Super + Shift +q.

Zoom in

Ctrl + + 

Zoom out

Ctrl + -

Zoom for all terminal

Ctrl + middle mouse ( scroll up /down) 

Reset terminal to defaut size

Ctrl + 0 

Di chuyển giữa các cửa số terminal

Super + arrow key 

Full screen

Super + f

Cái này mình dùng trong i3 quen rồi.

Split horizontally terminal

Ctrl + Shift + o 

Tạo thêm 1 cửa sổ nữa terminal theo hàng.

Split vertically terminal

Ctrl + Shift + e 

Tạo thêm 1 cửa sổ terminal theo cột.

Di chuyển giữa các split window trong terminal

Ctrl + tab 

Mở window hiện tại sang full screen (terminal đã split nhiều window)

Ctrl + Shift + z

Change size split window terminal

Ctrl + Shift + arrow key

Ngoài ra ta có thể cấu hình nhiều cái khác như font, color , custom lại key map

Right click in terminator --> Preferences 

Như vậy là ta đã biết cách dùng terminator rồi nhé.