Chạy chương trình javascript đầu tiên bằng developer tool


Javascript là ngôn ngữ dùng trên trình duyệt (phía client). Javascript dùng để thực hiện các tương tác trên website. Hiện nay thì có rất nhiều trình duyệt Web như Chrome, Firefox, Safari, v.v.. Hôm nay chúng ta sẽ dùng trình duyệt Firefox. Mở trình duyệt web firefox và nhấn tổ hợp phím "CTRL + SHIFT + I" hoặc nhấn F12 để mở developer tool. Chọn mục console. Và bắt đầu gõ chương trình đầu tiên. Thực hiện in ra thông báo "Hello Javascript". Dùng câu lệnh sau : console.log("< thông điệp của bạn >");

console image

Như vậy là bạn đã chạy thành công chương trình javascript đầu tiên rồi đấy ^_^.