Install adapter Bluetooth on Kali linux.

Để usb bluetooth hoạt động được trên kali linux. Ta cài thêm các gói tin sau.

Đầu tiên ta update hệ thống.

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Cài đặt các gói cần thiết.

sudo apt-get install blueman bluez bluetooth

gõ thêm câu lệnh sau.

modprobe btusb

Bật bluetooth

sudo systemctl start bluetooth.service

Cấu hình bluetooth sẽ được bật khi mở máy lên.

sudo systemctl enable bluetooth.service

Ta sẽ thấy biểu tượng bluetooth trên menu. Click vào chọn mục 'Devices', ta tìm thiết bị muốn kết nối, click chuột phải vào thiết bị muốn kết nối và chọn connect. Như vậy là ta đã cài đặt được bluetooth trên kali linux.