Copy from vim to text editor

Để copy text từ vim tới một ứng dụng khác ta cài thêm phần mềm sau:

sudo apt install vim-gtk

Để copy từ vim sang text editor

ctrl + shift + c

Còn để paste vào app khác như text editor ta cứ gõ

ctrl + v 

như bình thường.

Còn paste vào lại vào vim

ctrl + shift + v

rất dễ phải không nào.