Setup finger authentication on thinkpad T480s

Để cài finger authentication cho máy thinkpad T480s Ta cài các phần mền sau:


sudo apt remove fprintd
sudo add-apt-repository ppa:uunicorn/open-fprintd
sudo apt-get update
sudo apt install open-fprintd fprintd-clients python3-validity

sudo pam-auth-update

fprintd-enroll -f right-index-finger xxxx 

 xxxx= your userid!

Như vậy ta có thể dùng vân tay ngón trỏ phải để đăng nhập rồi.