Linux mint doesn't hear sound via HDMI

Mình dùng Linux mint 21 bị một lỗi là không nghe được âm thanh qua HDMI, có khi nghe được , có lúc lại không nghe được, chỉ cần khởi động lại thì lại nghe được. Bạn nào bị lỗi này thử cài theo link bên dưới nhé.

sudp apt install pulseaudio*

Cài xong khởi động lại xem hết chưa nhé. Chúc các bạn có những trãi nghiệm tuyệt vời với linux mint.