Install python3 and Pycharm


Đầu tiên ta sẽ cài đặt python3. Ta truy cập vào trang chủ của python để cài đặt. https://www.python.org/downloads/.

Sau khi cài xong ta kiểm tra phiên bản python.

duytran@Duys-MacBook-Pro ~ % python3 --version
Python 3.7.7
duytran@Duys-MacBook-Pro ~ % 

Để học python thì đầu tiên ta cần phải có 1 editor. Mọi người có thể dùng bất cứ editor nào cũng được. Nhưng mình thì thích phần mềm PyCharm. PyCharm có 2 bản free và bản phải trả tiền. Ở đây mình sẽ dùng bản free nhé. Link download https://www.jetbrains.com/pycharm/download/.

Ta bắt đầu viết chương trình đầu tiên bằng python nhé. Ta soạn chương trình đặt tên là "hello.py".

print ("Hello world")

Để chạy chương trình ta gõ như sau:

duytran@Duys-MacBook-Pro basic_python % python3 hello.py 
Hello world
duytran@Duys-MacBook-Pro basic_python % 

Ta in được dòng thông báo "Hello world". Còn nếu dùng PyCharm thì chỉ cần click chuột phải lên file cần chạy rồi chọn mục "run..." là chương trình sẽ chạy cho ta thấy ngay bên dưới, rất tiện lợi.

install_pycharm_01

Như vậy ta đã chạy được chương trình đầu tiên bằng python rồi. ^_^