Vim bdubs


Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một plug của vim khá hay đó là 'bdubs', cái tên khó hiểu quá ha? bdubs sẽ giúp chúng ta xóa bớt các buffer. Khi ta mở rất nhiều file thì lúc này việc quản lý buffer sẽ trở nên khó khăn, thì 'bdubs' sẽ giúp chúng ta xóa bớt, chỉ để lại những buffer gần đây nhất, và đặc biệt là ta muốn giữa lại bao nhiêu buffer gần nhất tùy chúng ta. Quá hay phải không. Ta thử cài 'bdubs' nhé. Thêm dòng sau vào ~/.config/nvim/init.vim.

Plug 'jbranchaud/vim-bdubs'

Lưu, cập nhật và cài

:we
:so %
:PlugInstall

Nếu chúng ta muốn xóa hết tất cả buffer chỉ chừa lại 3 buffer ta mở gần đây nhất ta chỉ cần gỏ :BW3. Quá dễ phải không nào ? ^_^