Vim CSS Color


Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn 1 vim plugin khá hay đó là vim CSS color. Khi ta dùng vim để code css thì ta cũng muốn khi cấu hình color thì color sẽ hiện ra màu cho chúng ta thấy trong code giống như các text editor như vscode chẳng hạn. Ta chỉ cần cài thêm plugin 'vim-css-color'. Ở đây mình dùng vim plug để cài plugin này. Ở đây mình dùng nvim nên sẽ mở file 'nvim ~/.config/nvim/init.vim', thêm dòng sau.

Plug 'ap/vim-css-color'    

Ta gỏ như sau để save, update và cài.

:w
:so %
:PlugInstall

Như vậy là xong rồi, mở file css lên cấu hình color xem kết quả nhé, rất dễ phải không nào.