Vim javascript snippets.


Hôm Trước mình giới thiệu các bạn cấu hình snippets trong vim. Nhưng hôm trước ta phải tự tạo các snippets. Hôm nay chúng ta sẽ dùng các snippet có sẳn. Ta cài đặt thêm snippet plugin cho javascript. Ta thêm dòng sau vào ~/.config/nvim/init.vim.

Plug 'grvcoelho/vim-javascript-snippets'

Lưu, cập nhật và cài đặt.

:w 
:so 
:PlugInstall

Ta mở nvim lên, ví dụ gõ cl.

console.log()

ae sẽ thêm event listener.

Và còn rất nhiều snippet ta có thể tham khảo link sau. https://github.com/grvcoelho/vim-javascript-snippets