Vim open at line


Khi quản trị các hệ thống linux server, ta phải cấu hình các file config rất nhiều, thường khi chạy các service, nếu ta cấu hình sai thì hệ thống sẽ báo log là bị lỗi ở dòng nào để chúng ta chỉnh sửa. Nhưng để sữa lỗi ta phải mở file lên và tìm đến dòng bị lỗi để sửa. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn câu lệnh trong vim để mở file và nhảy tới dòng mình cần chỉnh sửa luôn.
nvim +10 abc.conf

Như vậy nvim sẽ mở file abc.conf và nhảy tới dòng 10 luôn nhé. Rất tiện lợi phải không nào?