Vim tip edit block code.


Hôm này mình sẽ hướng dẫn các bạn một tip trong vim rất hay. Ta xem ví dụ sau nhé.
function hello(){
  console.log("Welcome to vim");
}

Ta có 1 function như trên, để xóa function trên ta di chuyển con trỏ vào dòng function, gõ Vf{%d.

  • V: là chuyển sang visual line.
  • f{: là tìm đến ký tự {.
  • %: là move đến }.
  • d: là delete.

Nếu con trỏ ta đang ở trong dấu ngoặc thì ta gõ như sau va{Vd.

  • va{: là tô đen nội dung trong block code và bao gồm dấu ngoặc.
  • V : là tô đen cả dòng có mở ngoặc luôn.
  • d : là delete.

Như vậy là ta biết 2 cách rất hay để xóa 1 block code trong vim rồi nhé. ^_^