Vim tip gf command.


Hôm nay mình sẽ giới thiệu 1 câu lệnh khá hay trong vim, là gf. gf nghĩa là go file. Ta xem ví dụ sau nhé. Ta có file nội dung sau.

/etc/resolv.conf
/etc/netctl

Chỉ cần ta đưa con trỏ vào dòng ta muốn mở file, ta nhấn gf thì vim sẽ mở file đó lên cho chúng ta luôn. Quá hay phải không nào? ^_^