Vimium


Vimium là gì ? Vimium là 1 extension có thể cài vào trình duyệt chrome, brave. Vimium có những tổ hợp phím để duyệt web không cần chuột. Có nghĩa là ta dùng keyboard để điều kiển trình duyệt web, duyệt web theo phong cách vim. Sau khi cài vimium extension rồi ta có thể dùng tổ hợp phím để điều khiển trình duyệt web. Ta xem các phím tắt sau.

? : help , xem các trợ giúp nếu ta quên tác phím tắt.
gg: di chuyển lên top.
G: di chuyển xuống bottom.
j: di chuyển xuống 1 hàng.
k: di chuyển lên 1 hàng.
u: di chuyển lên 1/2 trang.
d: di chuyển xuống 1/2 trang.
H: di chuyển back về trang trước.
L: di chuyển next.
J: di chuyển left tab.
K: di chuyển right tab.
gt: di chuyển giữa các tab.
x: tắt tab.
X: restore tab mới tắt.
t: new tab
ctrl + l : chọn url để gõ trang web mình cần.
f: để đánh ký hiệu các thành phần trên website.
   Lúc này các thành phần trên web sẽ có ký hiệu abc.   
   Lúc này muốn chọn mục nào thì nhấn ký tự đó.
F: cũng giống như trên, nhưng khi chọn thì sẽ mở ra tab mới.

Đó là các tổ hợp phím cần dùng duyệt web. Nếu bạn muốn học thêm các tổ hợp phím thì nhấn ? nhé. ^_^